Jste zde:   HomeSportovní řád Družstva
cs en de
Napsal Richard Gironi | Kategorie: Řády | Zobrazeno: 9512 x
Vytisknout

NSŘ terénních závodů motocyklů FMS AČR

Svaz motokrosu AČR

PŘÍLOHA N 039
MISTROVSTVÍ ČR V SUPERMOTU DRUŽSTEV
 

VERZE 2011

N 039.1 VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ

Není-li uvedeno v této příloze, platí znění Přílohy N 038.

N 039.1.1 Všeobecné ustanovení

SM AČR organizuje v návaznosti na každoročně schvalovaný soutěžní systém Svazu motokrosu AČR “Mezinárodní mistrovství České republiky v supermotu družstev“ jako jednodenní sportovní podnik. Toto mistrovství se koná v souladu s pravidly národního Všeobecného sportovního řádu FMS AČR, kapitola N 30. Tento sportovní podnik se zpravidla uskuteční po Mistrovství České republiky v supermotu jednotlivců.

N 039.2 LICENCE

Závody Mezinárodního mistrovství České republiky v supermotu družstev jsou přístupné jezdcům s licencí motokrosu/supermota/endura vydané prostřednictvím AČR platnou pro daný rok typu A, B, C, UEM, FIM nebo s licencí vydanou jinou FMN. Účastník jiné FMN se musí u administrativní přejímky prokázat povolením ke startu od vysílající národní motocyklové federace (FMN).

N 039.3 PŘIHLÁŠKY

N 039.3.1 Přihlášky družstev

Každé družstvo musí být přihlášeno s uvedením přesného názvu, jmen tří jezdců a jejich zařazením do tříd či kategorií. Název družstva musí odpovídat platné licenci soutěžícího pro daný rok. Družstva jiných FMN startují pod názvem své federace. Družstvo může startovat i pod platnou licencí FIM. Vedoucí družstva musí být uveden na přihlášce týmu.

N 039.3.2 Potvrzení přihlášek

Počet přihlášek není omezen a přihlášky budou potvrzeny družstvům, která splňují ustanovení uvedená ve Zvláštních ustanoveních a zašlou přihlášku vydanou pořadatelem. Uzávěrka přihlášek je 10 dní před podnikem. Pořadatel může v případě, když nebude splněna jedna z výše uvedených podmínek, přihlášku odmítnout, a to doporučeným dopisem. V tomto dopise uvede důvod odmítnutí.

N 039.4 SLOŽENÍ DRUŽSTVA

N 039.4.1. MČR v supermotu družstev:

Družstvo se skládá ze 3 jezdců. Žádný jezdec nemůže startovat ve dvou třídách nebo kategoriích.

  • Supermoto S1 (třída 1) - licence A,B /nár.mez/

  • Supermoto S2 (kategorie 1) - licence B,C /nár.mez/

  • Supermoto S3 Pitbike (kategorie 3) - licence A,B,C /nár.mez/

Pro určení dolní hranice věku jezdce je rozhodující den narození. Pro určení horní hranice věku jezdce je rozhodující rok narození, v němž jezdec dosáhne požadovaného věku.

N 039.4.2 Změna jezdce

Jakákoliv změna jezdce v přihlášce družstva může být povolena pouze za podmínky, že je pořadatel informován písemně nejpozději do 24 hodin před startem prvého tréninku s výjimkou důvodu vyšší moci.

N 039.5 STARTOVNÍ ČÍSLA

Startovní čísla přiděluje pořadatel. Barva podkladu číslové tabulky i čísla musí odpovídat příslušné třídě/kategorii.

N 039.6 MOTOCYKLY A TŘÍDY

N 039.6.1 Motocykly

Závody jsou přístupné motocyklům definovaným v Příloze 01 Technické předpisy pro motokros a vydaný doplněk N 01.84.

N 039.6.2 Třídy a kategorie

  • Supermoto S1 (Třída 1)

  • Supermoto S2 (Kategorie 1)

  • Supermoto S3 (Kategorie 3)

N 039.7 VÝSLEDKY A PŘIDĚLENÍ BODŮ

Výsledek závodu
Jezdci přihlášení do závodu družstev se zúčastní finálových jízd příslušného podniku závodu jednotlivců. Tito jezdci budou klasifikováni v obou závodech. Pro závod družstev, budou klasifikováni pouze jezdci do závodu přihlášení. Každý jezdec absolvuje dv finálové jízdy ve své třídě či kategorii.

Celkové výsledky závodu družstev budou rozhodnuty následovně:

Vítěz z každé finálové jízdy získá 1 bod, druhý 2 body atd.

Vítězným družstvem je to družstvo, které získalo nejmenší celkový počet bodů po sečtení pěti nejlepších výsledků svých jezdců, bez ohledu na kategorii/třídu.

Celkové výsledky družstev budou tedy rozhodnuty dle následujících kritérií:

1. nejnižší bodový součet pěti nejlepších výsledků jezdců týmu bez ohledu na třídy/kategorie
2. nejvyšší počet prvních míst, druhých míst atd. z pěti nejlepších výsledků jezdců týmu
3. lepší umístění jezdce týmu v poslední, předposlední nebo předpředposlední jízdě

Jestliže i nadále trvá rovnost, budou příslušná družstva klasifikována stejně.

Výsledky budou doplněny o družstva, Která získala pouze 4 resp. 3 výsledky. Pro tato družstva bude při rovnosti bodů použit stejný způsob klasifikace. Týmy s méně než 3 výsledky nebudou klasifikovány.

N 039.8 KONEČNÁ KONTROLA

Bezprostředně po posledním závodě příslušné třídy/kategorie budou první tři motocykly umístěny do uzavřeného parkoviště pro technickou kontrolu. Stroje musí zůstat v uzavřeném parkovišti po dobu 30 minut po průjezdu vítěze cílem pro případ protestu nebo vyžádání další kontroly.

N 039.9 VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ - ROZDÍLENÍ CEN

První tři družstva a jejich vedoucí družstva se musí zúčastnit vyhlášení výsledků a rozdílení cen ihned po poslední jízdě. Jezdci, kterých se to týká, musí být při vyhlašování výsledků až do konce. Jakékoliv porušení bude potrestáno jury.

N 039.10 VKLADY A CENY ZA UMÍSTĚNÍ

Vklad do závodu je za jedno družstvo 900,- Kč. Vedoucí družstev vklady uhradí při administrativní přejímce.

| + -

Diváci

Klub Supermoto.cz