Jste zde:   HomeNormy okruhů
cs en de
Napsal Richard Gironi | Kategorie: Řády | Zobrazeno: 8206 x
Vytisknout

 

NSŘ terénních závodů FMS AČR

Svaz motokrosu AČR

PŘÍLOHA N 037 – NORMY PRO OKRUHY SUPERMOTO

 

VERZE 2008.01.26

N037.1. SCHVALOVACÍ PROCEDURA

N 037.1.1. Kontrola

Pro závody MM ČR supermota musí před závodem předseda JURY a ředitel závodu provést kontrolu závodní tratě a vybavení okruhu dle schválené homologace tratě pro daný rok. Pokud bude potřeba, proběhne i druhá kontrola.

N 037.1.2. Schválení tratě

Po kontrole navrhne ředitel závodu na první schůzce JURY schválení tratě. Pokud trať odpovídá schválené homologaci tratě pro daný rok, JURY potvrdí schválení. Pokud je trať schválená, nejsou možné žádné další změny, s výjimkou těch které se týkají bezpečnosti.

N037.2. OKRUHY

N 037.2.1. Obecně

Okruhy supermota obsahují závodní trať a další vybavení zajišťující bezproblémový průběh závodů.

N 037.2.2. Příjezdové cesty

Příjezdové cesty musí být dostatečně široké a musí umožnit snadný příjezd a odjezd všech vozů během závodů.

N 037.2.3. Rozhlasový systém

Na okruhu musí být instalován systém ozvučení zajišťující předání informací jezdcům a účastníkům závodů.

N 037.2.4. Vybavení na údržbu tratě

Pokud je stav off roadové části tratě takový, že se předpokládá během závodního dne nutnost údržby, pořadatel musí zajistit odpovídající mechanismy. Kropení tratě musí být zajištěno v každém případě. Stanoviště traťových komisařů jsou vybavena košťaty, a dostatečným množství vapexu.

N 037.2.5. Hlídací psi

Použití psů na hlídání prostorů, kde se pohybují jezdci, mechanici, doprovody, zástupci průmyslu a novináři je zakázáno.

N 037.2.6. Místnost JURY

Pro jednání JURY je nutno zajistit místnost pro zhruba 8 osob. Místnost musí být vybavena odpovídajícím počtem židlí, stolem a elektřinou.

N 037.2.7. Prostor pro technické komisaře

Krytý prostor pro technické komisaře je nutné vybrat tak, aby bylo možno provádět technickou kontrolu před závodem (stůl,židle, elektřina), před jízdou (předstartovní prostor) i po jízdě (druhé finálové jízdy) v uzavřeném parkovišti. Prostor uzavřeného parkoviště nesmí být veřejně přístupný. V uzavřeném parkovišti je zákaz kouření.

N 037.2.8. Místnost pro časoměřiče

Místnost pro časoměřiče musí být s výhledem na cílovou čáru. Vybavení místnosti: dostatečný počet stolů a židlí, elektřina, vhodné osvětlení.

N 037.2.9. Ředitelství závodu

Místnost v blízkosti závodní trati a parkoviště závodních strojů. Sekretariát podniku přístupný jezdcům, novinářům, vedoucím týmům. Doporučené vybavení místnosti: stoly, židle, telefon, fax, kopírka.

N 037.2.10. Stupně vítězů

Pořadatel umístí stupně vítězů na místo přístupné veřejnosti. Prostor musí být ozvučen. Stěna za stupni vítězů musí umožnit umístění reklam.  

N 037.2.11. Tiskové centrum

Pořadatel určí a označí prostor, ve kterém zástupci tisku obdrží informace k závodu. Pořadatel musí vybavit osoby pohybující se po závodní trati viditelnou vestou.

N 037.2.12. Parkoviště závodních strojů

Parkoviště závodních strojů je součástí okruhu. Vchody a vjezdy musí být kontrolovány pořadatelem. Parkoviště závodních strojů musí být vybaveno dostatečným množstvím WC, sprch (studená a teplá voda), rozvaděči elektřiny pro připojení jezdců, informačním systémem, oficiální vývěskou (výsledková tabule), kontejnery na odpadky, nádobou na oleje a na předměty znečištěné olejem (viz předpisy FMS), hasící přístroje, ozvučení.

N037.3. ZÁVODNÍ TRAŤ

N 037.3.1. Obecně

Závodní trať supermoto se skládá z přibližně 70 – 80 % zpevněné (asfaltové) části a z 20 – 30% přírodní části (off road).
Přírodní část tratě musí být bez kamenů, nesmí křížit vodní plochu a nesmí být rozdělena pevnou překážkou.

N 037.3.2. Délka

Délka tratě nesmí být kratší než 800 metrů (s výjimkou změn nutných z bezpečnostních důvodů nebo tzv. vyšší moci) a delší než 1750 metrů. Trať může být kratší pouze při volném podniku.

N 037.3.3. Šířka

Šířka závodní tratě nesmí být menší než 6 metrů (aktuální použitelná), kromě startovní rovinky a první zatáčky po startu, kde je doporučená šíře 10 metrů. Trať může být užší pouze při volném podniku. Podle šířky tratě musí být upravena maximální propustnost s ohledem na bezpečnost.

N 037.3.4. Vertikální prostor

Minimální volný prostor nad tratí musí být 3 metry.

N 037.3.5. Překážky

Bezpečnost jezdců, diváků a činovníků má přednost před stavbami jakýchkoli konstrukcí.

N 037.3.6. Bezpečnost diváků

Neutrální prostor mezi plotem pro diváky a okrajem trati musí být široký nejméně 1 metr.

N 037.3.7. Bezpečnost jezdců

Zvláštní pozornost je potřeba věnovat při konstrukci skoků a jejich bezpečnosti. Doporučuje se otestovat skok před závodem. V místech, která je nutné ochránit, je možné použít balíky slámy nebo jiný vhodný materiál.

N 037.3.8. Stanoviště traťových komisařů

Traťoví komisaři jsou rozmístěni podél závodní trati a jejich úkolem je informovat jezdce během jízd. Stanoviště musí být zřetelně označena a jejich umístění musí být takové, aby byla signalizace jezdcům jasně viditelná. Traťový komisař musí mít přehled po co největší části závodní tratě. Místo, kde stojí traťový komisař, musí být bezpečné.
Vybavení stanoviště: modrá vlajka, žlutá vlajka, žlutá vlajka s červenými pruhy, zelená vlajka, hasící přístroj, v asfaltové části koště a vapex.

N 037.3.9. Prostor startu

N 037.3.9.1. Předstartovní prostor

Předstartovní prostor je umístěn mezi parkovištěm závodních strojů a vjezdem na trať. Celý prostor je oplocen a vybaven jedním vjezdem (z parkoviště závodních strojů) a jedním výjezdem (na trať). Předstartovní prostor musí být dostatečně prostorný pro 34 jezdců. Pro jednodušší organizaci nájezdu na startovní rošt se doporučuje umístění čísel pozic jezdců (1-32).
U vjezdu do předstartovního prostoru jsou umístěny hodiny s oficiálním časem. V předstartovním prostoru musí být umístěno WC (možno mobilní). V předstartovním prostoru je zakázáno kouřit.

N 037.3.9.2. Startovní rošt

Doporučená minimální šířka závodní tratě na startovním roštu je 10 metrů. Startovní rošt se skládá z osmi řad, přičemž v každé řadě jsou čtyři místa vzdálená od sebe bočně minimálně 1 metr. Druhá, třetí a čtvrtá pozice v jedné řadě je vzdálená vždy o 1 metr zpět za předchozí. Každá následující řada je umístěna tak, aby jezdci nebyli v zákrytu s jezdci v řadě předcházející. Mezi jednotlivými řadami je vzdálenost čtyři metry (vzdálenost prvních míst v řadě). Každá startovní pozice musí být zřetelně označena.
Postavení nejrychlejšího jezdce (pole position) je vlevo, pokud je první zatáčka vpravo a vpravo, pokud je první zatáčka vlevo.

N 037.3.9.3. Startovací zařízení

Sestava maximálně čtyř červených světel (mohou být zdvojená). Ovládací prvek startovacího zařízení musí umožňovat rozsvítit a zhasnout všechny čtyři červená světla současně. Startovní světla musí být umístěna tak, aby byla vidět zřetelně z každého místa startovního roštu. Doporučená vzdálenost startovní rovinky k první zatáčce je 60 m.

N 037.3.10. Prostor pro opravy a signalizaci (pit lane)

Během tréninků a závodů mají mechanici a signalizátoři vymezený prostor pro opravy a úpravy motocyklů a signalizaci. Tento prostor je přímo spojený s tratí a současně je nutná možnost odjet do parkoviště závodních strojů bez křížení závodní trati. Celý prostor je oddělen od diváků a pořadatel je povinen povolit vstup pouze určeným lidem (mechanik, signalizátor, činovníci). Výjezd na trať je kontrolován traťovým komisařem. V prostoru pro opravy je zákaz kouření.

N 037.3.11. Prostor cíle

Cílová čára je na závodní trati namalována bílou barvou. Na stejném místě je umístěno i časoměrné zařízení. V prostoru cíle pracuje startér a jeho pomocníci a předávají jezdcům důležité informace.

N 037.3.12. Vybavení prostoru startu a cíle

Červená vlajka, černá vlajka, modrá vlajka, žlutá vlajka, žlutá vlajka s červenými pruhy, bílá vlajka s červeným křížem, zelená vlajka, černobílá šachovnice (doporučený rozměr signálních vlajek je 750 x 600 mm) Cedule: STOP and GO, 2 kola (2 laps), 1 kolo (1 lap), černá tabule s křídou

N037.4. ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

N 037.4.1. První pomoc

Viz. Lékařský řád FMS

N 037.4.2. Protipožární opatření

Během pořádání závodu musí pořadatel zajistit efektivní protipožární opatření, dostatečný počet hasících prostředků do parkoviště závodních strojů, do předstartovního prostoru, prostoru pro opravy, prostor startu a na stanoviště traťových komisařů.

N 037.4.3. Evakuační plán

Pro případ vážné nehody, hromadného zranění nebo požáru je nutné vypracovat před závodem evakuační plán a únikové cesty pro diváky, účastníky závodu a jejich vozy a pro vozy hasičů, ambulance a rychlé zdravotní pomoci. Pořadatel předkládá plán na prvním zasedání JURY.

| + -

Diváci

Klub Supermoto.cz